Cẩm Nang

Tổng hợp thắc mắc game thủ

07-11-2020

Bài viết này sẽ tổng hợp các thắc mắc của các bạn trong quá trình chơi game để những người chơi sau có thể xem

Làm sao để có Mật Tịch Trung ?

  • Trả lời: Bạn vui lòng đến gặp NPC Tiền Trang chọn Cửa Tiệm Phi Phong

Làm sao để có đồ Trục Lộc, Vũ Uy, Thủy Hoàng ?

Khi tạo nhân vật tại sao lại không vào được game ?

  • Trả lời: Bạn vui lòng đặt tên nhân vật khác nhé, lưu ý tên nhân vật Từ 6 đến 16 ký tự, không có số

Xếp hạng được cập nhật vào lúc nào ?

  • Trả lời: Xếp hạng cập nhật vào lúc 00h00 Hàng Ngày

Làm sao để luyện hóa Vũ Khí Tần Lăng 1 ?

  • Trả lời: Các bạn đem 5 Hòa Thị Bích lên Tầng 3 Tần Lăng (đi từ Vĩnh Lạc Trấn -> Tàn Tích Cung A Phòng -> Tần Lăng) để đổi lấy Thanh đồng Luyện Hóa Đồ sau đó đem Thanh đồng Luyện Hóa Đồ + 1 vũ khí cấp 100 đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư để luyện hóa

Tu Luyện Châu có thể nhận ở đâu ?

  • Trả lời: Tu Luyện Châu nhận thông qua NPC Chưởng Môn của môn phái bạn, khi đối thoại chọn Ta muốn tiến hành tu luyện

Mật Tịch Cao Cấp có thể nhận ở đâu ?

  • Trả lời: Mật Tịch Cao Cấp có thể nhận thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ Vô tự Thiên Thư thông qua NPC Bạch Thu Lâm ở các Tân Thủ Thôn (yêu cầu làm bớt nhiệm vụ mới hiển thị nhiệm vụ này vì nhiều nhiệm vụ nên bị đầy) hoặc mua thông qua NPC Long Ngũ Thái Gia với giá 150 Tiền Du Long/1 quyển

Tiền Du Long có thể nhận ở đâu ?

  • Trả lời: Tiền Du Long nhận từ việc tham gia hoạt động Mật thất Du Long

Làm sao để tham gia Mật thất Du Long ?

  • Trả lời: Để vào được mật thất du long các bạn cần có Chiến thư Mật Thất Du Long, vật phẩm này có được từ việc mua Nguyệt Ảnh Thạch trên Kỳ Trân Các sau đó chế tác thông qua Kỹ Năng Sống (Phím tắt: F8) – Yêu cầu đạt cấp 70 trở lên

Vỏ Sò Vàng có thể kiếm ở đâu ?

  • Trả lời: Vỏ Sò Vàng có thể nhận được khi các bạn chế tác từ Kỹ Năng Sống khi đạt cấp 80 trở lên