Cẩm Nang

Tần Lăng & Tần Thủy Hoàng

27-06-2021
Giới hạn Di chuyển vào Tần Lăng Tần Thủy Hoàng
Tính Dame Tần Thủy Hoàng Danh vọng Thủy Hoàng Luyện hóa Trang Bị Thủy Hoàng

Giới hạn thời gian

 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày

Di chuyển đến Tần Lăng

 • Các bạn mở Vô Hạn Truyền Tống Phù đến map Tàn Tích Cung A Phòng

Thiên Cổ Nhất Đế – Tần Thủy Hoàng

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 22h35 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5
 • Trong thời gian diễn ra Tần Thủy Hoàng người chơi được bang chủ đăng ký cho mới có thể tham chiến
 • BOSS Tần Thủy Hoàng theo chuẩn VNG nên sẽ chỉ có 1, không phải 3 như các phiên bản sau này được sửa lại
 • Phần thưởng của BOSS Tần Thủy Hoàng sẽ được chia làm 4 phần khi máu boss giảm xuống còn 80%, 50%, 20% và khi bị hạ gục
 • Dựa vào thông báo của hệ thống vào 4 thời điểm này mà phát thưởng cho người chơi được thông báo qua NPC Lễ Quan
 • Phần thưởng bao gồm:
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Không Khóa)
  • 25 Kim Nguyên Bảo
  • 10 Rương mảnh Trang Bị ĐH (Không Khóa)
  • 10 Sách Kinh Nghiệm ĐH (Không Khóa)
  •  3 Huyền Tinh  (Cấp 7) (Không Khóa)
  • 10 Sách Kinh Nghiệm Chân Nguyên (Không Khóa)
   • Tầng Thủy Hoàng sau khi bị hạ gục có khả năng rơi Huyền Tinh 7 8 9 10

Tính Dame Tần Thủy Hoàng

 • Cổng Tần Lăng 5 sẽ đóng lại vào lúc 16h30 và 23h30, nếu Tần Thủy Hoàng chưa bị tiêu diệt cũng sẽ rời khỏi đó.
 • BXH sát thương tần thủy hoàng sẽ thông báo mỗi khi TTH thay đổi 1% HP, nếu có thay đổi về xếp hạng sát thương hệ thống sẽ thông báo cho các bạn biết trên kênh thế giưới

Danh vọng Thủy Hoàng

 • Danh vọng Tần Lăng chia làm 2 loại
Danh vọng Vật phẩm liên quan Đồ phổ luyện hóa
Tần Lăng – Quan Phủ
 • Tần Lăng – Trường Minh Đăng
  • Đánh quái Tần Lăng 1 nhận được Mảnh Trường Minh Đăng, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Trường Minh Đăng
  • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 2
Hộ Uyển Thủy Hoàng
 • Tần Lăng – Ban Sơn Ấn
  • Đánh quái Tần Lăng 2 nhận được Mảnh Ban Sơn Ấn, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Ban Sơn Ấn
  • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 3
Ngọc Bội Thủy Hoàng
 • Tần Lăng – Mạc Kim Phù
  • Đánh quái Tần Lăng 3, 4 nhận được Mảnh Mạc Kim Phù, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Mạc Kim Phù
  • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 4
Y Phục Thủy Hoàng
Tần Lăng – Phát Khâu Môn
 • Tần Lăng – Hòa Thị Bích
  • Săn boss Thủ Lĩnh ở Tần Lăng 4 xuất hiện vào khoảng thời gian 15h30 và 22h30
  • Hoặc săn boss Tần Thủy Hoàng ở Tần Lăng 5 có xác xuất nhặt được Hòa Thị Ngọc
  • Sử dụng kỹ năng sống để chế tạo Hòa Thị Ngọc thành Tần Lăng-Hòa Thị Bích
Mang 5 Hòa Thị Bích đến gặp NPC Dã TẩuTần Lăng 3 – Khu an toàn đổi lấy Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
Cấp 2 mua Vũ Khí Bạch Ngân Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu MiêuTần Lăng 3 – Khu an toàn
Cấp 3 mua Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu MiêuTần Lăng 3 – Khu an toàn

Luyện hóa Trang Bị Thủy Hoàng

Công thức Thành phẩm
Trang bị Đồ phổ
Hộ Uyển đã luyện hóa Tiêu Dao Cốc Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ Hộ Uyển Thủy Hoàng
Ngọc Bội đã luyện hóa Tiêu Dao Cốc Thủy Hoàng Ngọc Bội Luyện Hóa Đồ Ngọc Bội Thủy Hoàng
Y Phục đã luyện hóa Liên Đấu Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ Y Phục Thủy Hoàng
Vũ khí Cấp 100 loại Chế Tạo 4% bằng Kỹ Năng Sống hoặc mua ở NPC Vũ Khí Đặc Chế – Lâm An Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ Vũ khí Tần Lăng 1