Sự Kiện Lễ Tình Yêu (CPĐ 11/08-15/08)

15-07-2023

Sự Kiện Đua TOP Tống Kim – Nhận Kim Nguyên Bảo

  • Thời Gian : Trận TK 21:00 ngày 11/12/13/8
  • Phần quà :
Thứ HạngQuà Tặng
TOP 150 Kim Nguyên Bảo
3 Huyền Tinh 7
TOP 240 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 320 Kim Nguyên Bảo
2 Huyền Tinh 7
TOP 4-201 Huyền Tinh 7

Sự Kiện Bang Hội – Hoàng Thành Tranh Bá

  • Thời gian : Trận Hoàng Thành Tranh Bá Vào Lúc 3/07
  • Phần Thưởng
Bang HộiPhần Thưởng
Chiến thắng500 Kim Nguyên Bảo
10 Viên Huyền Tinh 7 (Không Khoá)
(Bang Chủ inbox page để nhận và phát cho Bang Chúng)

Quà tri ân sự kiện nhận ở TÚI TÂN THỦ mục quà tri ân

Phần Thưởng
1 Huyền Tinh 8 (Khoá)
x1000 Chocolate

Vật PhẩmThông Tin

NPC Sự Kiện Valentine
Tọa độ : 220/219 Phượng Tường Phủ


Chocolate
Vật Phầm Có Từ:
Nhận trong túi tân thủ khi sự kiện bắt đầu – Phần quà tri ân

Khuôn Hình Trái Tim
Mua với giá 3v Đồng Thường ở NPC Sự Kiện Valentine

Tình-Khuynh Quốc Khuynh Thành
Mua với giá 4v Đồng Thường ở NPC Sự Kiện Valentine

Chocolate Tình Yêu
Ghép cần :
– x1 Chocolate
– 5v Bạc Thường

Ramdom nhận Huyền Tinh 4 (Khóa)

Dùng tối đa : 100 Cái

Sử Dụng Phần Thưởng :
40.000 Kinh nghiệm
2000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá

Mở tới lần thứ 50 và 100 : Nhận x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)


Thiên Sứ Ngọt Ngào
Ghép cần :
– x1 Chocolate
– x1 Khuôn hình trái tim

Dùng tối đa : 100 Cái

Sử Dụng Phần Thưởng :
80.000 Kinh nghiệm
3000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá
(Random mở được HT5 nếu may mắn)

Mở tới lần thứ 50:
100 Tiền Du Long

Mở tới lần thứ 100:
3 Huyền Tinh 7 (Khoá)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
400 Tiền Du Long

Tình Yêu Vĩnh Cửu
Ghép cần :
– x1 Chocolate
– x1 Tình Khuynh Quốc Khuynh Thành

Dùng tối đa : 100 Cái

Sử Dụng Phần Thưởng :
120.000 Kinh nghiệm
4000 Bạc KHoá
200 Đồng Khoá
(Random mở được HT6 nếu may mắn)

Mở tới lần thứ 50:
100 Tiền Du Long

Mở tới lần thứ 100:
3 Huyền Tinh 7 (Khoá)
2 Huyền Tinh 8 (Khoá)
20v Đồng Khoá
20v Bạc Khoá
500 Tiền Du Long

Sự Kiện Tích Lũy Nạp Thẻ

Tích lũy nạpPhần thưởng
Cuồng Phong Đao
50 vạn Đồng10 Huyền Tinh 5
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
100 vạn Đồng10 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
x1 Thú Cưỡi Hổ Cát Tường (5 Ngày)
200 vạn Đồng20 Huyền Tinh 6
20v Bạc Khoá
20v Đồng Khoá
300 vạn Đồng10 Huyền Tinh 7
1 Huyền Tinh 8
60v Bạc Khoá
40v Đồng Khoá
300 Tiền Du Long
500 vạn Đồng6 Huyền Tinh 7
2 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 9
1 Huyền Tinh 10
60v bạc Khoá
60v Đồng KHoá
500 Tiền Du Long
x2 Bổ Tu Lệnh
x1 Thú Cưỡi Tuyết Hồn (3 Ngày)