Cẩm Nang

Quân Doanh

07-11-2020

Thời gian và Điều kiện tham gia

 • Thời gian: Cả ngày, cứ 60 phút sẽ báo danh 1 trận, thời gian báo danh từ phút 00 đến phút 10 của mỗi giờ.
 • Điều kiện tham gia: Yêu cầu cấp 90 trở lên.

Hướng dẫn tham gia Bách Man Sơn

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.
 • Tìm NPC Chung Minh Tri Mộ để nhận nhiệm vụ Cổ Họa – Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.
 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Bách Man Sơn, chọn tiếp Báo danh.
 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

Hướng dẫn tham gia Hậu Sơn Phục Ngưu

 • Nếu lần đầu làm nhiệm vụ Hậy Sơn Phục Ngưu các bạn sẽ phải trở về Tân Thủ Thôn tìm gặp NPC Bạch Thu Lâm để nhận nhiệm vụ Hành Trình Mới, sau đó mới có thể vào phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu.
 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.
 • Tìm NPC Lư Tất Khắc để nhận nhiệm vụ Hậu Sơn Phục Ngưu – Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.
  • Nếu đang làm nhiệm vụ Hành Trình Mới không thể nhận nhiệm vụ
 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Hậu Sơn Phục Ngưu, chọn tiếp Báo danh.
 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.

Hướng dẫn tham gia Hải Lăng Vương Mộ

 • Mở Hành Trang (Phím tắt F2) tìm Vô Hạn Truyền Tống Phù, lựa chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để vào bản đồ báo danh.
 • Tìm NPC Thần Tiêu để nhận nhiệm vụ Hải Lăng Vương Mộ – Phải nhận nhiệm vụ mới có thể vào phó bản.
 • Đến gặp NPC Trịnh Bát Cô chọn Hải Lăng Vương Mộ, chọn tiếp Báo danh.
 • Báo danh thành công kêu gọi thành viên tổ đội đến chỗ npc để tiến hành vào phó bản.