Cẩm Nang

Nhiệm Vụ Hằng Ngày

04-08-2021
Mỗi ngày ở Kiếm Thế 1 Xưa sẽ có các nhiệm vụ hằng ngày để quí đồng đạo tham gia. Hãy đến LỄ QUAN để nhận nhiệm vụ nhé
Máy Chủ Áp Dụng : Đế Kiếm

Phần Thưởng

Phần Thưởng Mỗi Nhiệm Vụ
3.000.000 EXP
2 huyền tinh 6
15v bạc khóa
5v đồng khóa