Cẩm Nang

Mua Lại Phần Thưởng

06-03-2021

Tính năng cho phép anh em có thể mua lại hoạt động khi không có nhiều thời gian tham gia các hoạt động chính của Kiếm Thế 1 Xưa.

NPC Mua lại phần thưởng

NPC Lễ Quan – Phượng Tường