Cẩm Nang

Khiêu chiến Cao Thủ Tài Phú

03-03-2021

BOSS Cao Thủ Tài Phú

  • Máy chủ Thổ Kiếm Kiếm sẽ mở từ 00:00 ngày 25.09.2021
  • Thời gian: Từ 22h00 đến 22h30 Hàng Ngày
  • 3 BOSS này sẽ mang tên và kỹ năng môn phái của người chơi Hạng 1, 2, 3 trên Bảng Xếp Hạng Tài Phú

Bản đồ Xuất Hiện

  • Vào lúc 22h00 Hàng Ngày 3 BOSS sẽ xuất hiện cùng lúc tại Tần Lăng 1, 2 và 3
  • Boss xuất hiện không có vị trí cụ thể
  • Thời gian tồn tại là 30 phút

Phần thưởng

  • Người hạ gục boss sẽ được hệ thống gửi thư phần thưởng cố định là Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
  • Hạ boss tầng 1 nhận 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
  • Hạ boss tầng 2 nhận 2 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)
  • Hạ boss tầng 3 nhận 3 Hòa Thị Ngọc (Không khóa)