Cẩm Nang

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Kỹ Năng 110

07-11-2020

Hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng cấp 110

  • Nguyên liệu cần chuẩn bị: 800 và 1600 Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Bước 1: về các Tân Thủ Thôn đối thoại với NPC Tiếp dấn chọn Nhiệm vụ Kỹ Năng 110
  • Bước 2: ấn phím F4 để mở bảng nhiệm vụ và chọn vào nhiệm vụ kỹ năng 110, ấn vào tên npc màu cam để tự di chuyển tới
  • Bước 3: Sau khi đối thoại nhiệm vụ đầu sẽ yêu cầu giao nộp 800 Ngũ Hành Hồn Thạch
  • Bước 4: Nhiệm vụ giao nộp 5 thành phẩm TĐLT và TDC các bạn sử dụng 1600 Ngũ Hành Hồn Thạch để hoàn thành
  • Bước 5: Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được kỹ năng cấp 110