Cẩm Nang

Hoa Sơn Luận Kiếm

05-03-2021

Hoa Sơn Luận Kiếm là hoạt động đặc sắc chỉ có riêng tại Kiếm Thế. Đây là nơi cao thủ các phái tranh tài với đồng môn để giành lấy danh hiệu Hoa Sơn Quán Quân, được lưu truyền đi khắp thiên hạ.

Luật Chơi

  • Mở Khóa: 00:00 Ngày 16.04
  • Thời Gian Mở : 19:00 Thứ 4 Hằng Tuần
  • Tất cả thành viên trong MAP Hoa Sơn tự chuyển PK Đồ sát. (PK người).
  • Trong suốt sự kiện sẽ xuất hiện Boss random. (PK boss).
  • Nhiệm vụ của tất cả người tham gia : Cố gắng sống sót đến hết giờ.
  • Sau khi hết giờ tự động move người chơi về Thôn/Thành và nhận thưởng tại NPC.
  • Mỗi PC chỉ có thể đăng nhập tối đa 1 nhân vật (HWID)
  • Khi người chơi bi giết hoặc thoát game (Bị loại khỏi danh sách ngay lập tức).
  • Khi lượt tiếp theo diễn ra xóa tất cả thông tin của lượt trước đó (bao gồm list nhận thưởng và thông tin người chơi trước).