Cẩm Nang

Hệ thống Ngoại Trang

07-03-2021

Hệ thống Ngoại Trang

  • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
  • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Túi Tân Thủ
Hình ảnhGhi chú

Bộ Mực Ly Bàn Cánh
Đã từng rút 30.000 vạn Đồng (~ 30.000.000 đ)

Bộ Thần Long – Kim Phụng
Đã từng rút 15.000 vạn Đồng (~ 15.000.000 đ)

Bộ Liệt Thạch Thiết
Đã từng rút 10.000 vạn Đồng (~ 10.000.000 đ)

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp
Đã từng rút 5000 vạn Đồng (~ 5.000.000 đ)

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà
Đã từng rút 3000 vạn Đồng (~ 3.000.000 đ)

Bộ Lưu Ly
Đã từng rút 2000 vạn Đồng (~ 2.000.000 đ)

Bộ Dục Cánh
Đã từng rút 1500 vạn Đồng (~ 1.500.000 đ)

Bộ Long Hồn – Phụng Linh
Đã từng rút 1000 vạn Đồng (~ 1.000.000 đ)

Bộ Bích Long Nghịch Thế
Đã từng rút 500 vạn Đồng (~ 500.000 đ)

Bộ Kim Long Nghịch Thế
Đã từng rút 300 vạn Đồng (~ 300.000 đ)

Bộ Quân Lâm (Nam) – Phượng Vũ (Nữ)
Đã từng rút 200 vạn Đồng (~ 200.000 đ)

Bộ Lam Hải (Nam) – Lam Điệp (Nữ)
Đã từng rút 100 vạn Đồng (~ 100.000 đ)

Bộ Thương Khung (Nam) – Tuyệt Vũ (Nữ)
Đã từng rút 50 vạn Đồng (~ 50.000 đ)

Bộ Ngự Vân (Nam) – Phượng Hi (Nữ)
Đã từng rút 30 vạn Đồng (~ 30.000 đ)

Bộ Thanh Sương (Nam) – Hoa Tinh (Nữ)
Đã từng rút 20 vạn Đồng (~ 20.000 đ)

Bộ Long Minh (Nam) – Long Dĩnh (Nữ)
Đã từng rút 10 vạn Đồng (~ 10.000 đ)