Cẩm Nang

Gia Tộc

07-11-2020

Tạo lập Gia Tộc

  • Bước 1: Đến các thành thị tìm gặp NPC Hoàng Thường – Đặc Sứ Võ Lâm Minh Chủ.

  • Bước 2: Ấn phím P để tổ đội, tự tổ đội 1 mình, không cần tổ đội thêm ai để lập tộc cả.

  • Bước 4: Một bảng thông báo hiện lên, bạn có thể chọn phe cho gia tộc mình và điền tên gia tộc, sau đó chọn Đồng ý để tạo.

Gia nhập Gia Tộc

  • Bước 1: Đến các thành thị tìm gặp NPC Hoàng Thường – Đặc Sứ Võ Lâm Minh Chủ.

  • Bước 2: Chọn dòng Xem danh sách Gia Tộc – Bang Hội

  • Bước 3: Bạn có thể chọn xem thông tin gia tộc và thông tin tộc trưởng

  • Bước 4: Nếu muốn gia nhập bạn có thể chọn Gửi đơn xin gia nhập gia tộc

  • Hoặc khi biết tên tộc trưởng rồi, bạn có thể chat với tộc trưởng để xin vào tộc