Tin Tức

Đua TOP Xếp Hạng LONG THẦN THẠCH

16-12-2023

Thời gian và Điều kiện tham gia

  • Thời gian: Diễn ra từ 00:00 Ngày 01.01 đến 24:00 Ngày 22.01.2024
  • Máy chủ áp dụng: Long Thần Kiếm

Nội dung hoạt động

  • Trong thời gian máy chủ mở giới hạn cấp 69, 79 người chơi khi tham gia các hoạt động trong game sẽ nhận được Long Thần Thạch
  • Người chơi đem đến giao nộp cho NPC Lễ Quan tại các Thành thị và Tân Thủ Thôn
  • Sau khi hoạt động kết thúc cũng là lúc máy chủ mở giới hạn cấp đến 89, người chơi có thể nhận thưởng tại NPC Lễ Quan dựa trên xếp hạng giao nộp vật phẩm của người chơi

Long Thần Thạch

Hoạt độngPhần thưởng
Bao Vạn Đồng bước 10, 20, 30, 40, 50
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Hải Tặc
1 Long Thần Thạch (Khóa)
Mốc 3.000 điểm -5.000 điểm
Mốc 5.001 điểm – 7.000 điểm
Mốc 7.001 điểm – 10.000 điểm
Trên 10.001 điểm
1 Long Thần Thạch (Khóa)
2 Long Thần Thạch (Khoá)
3 Long Thần Thạch (Khoá)
4 Long Thần Thạch (Khoá)
Hạ gục BOSS Hoàng Kim 55/75RAMDOM Long Thần Thạch (Không khóa) (RAMDOM số lượng)
Tân Nhân Vương Loạn Phái
Á Quân Loạn Phái
10 Long Thần Thạch (Không Khóa)
5 Long Thần Thạch (Không Khóa)

Phần thưởng Xếp Hạng

  • Nhân vật đã giao nộp ít nhất 250 Hồn Thạch trở lên mới có thể tham gia Đua TOP Giao Nộp

Thú cưỡi Lam Kỳ Lân

Xếp HạngPhần Thưởng
Hạng 1Thú cưỡi Lam Kỳ Lân Vương Giả
Tài phú: +216 điểm
Kháng tất cả: +60 điểmKhông khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
Mặt nạ Tu Luyện Vô Song
Tài phú: +216 điểm
Kinh nghiệm đánh quái: +20%Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
1500 Kim Nguyên Bảo
Danh Hiệu: Kỳ Lân Kiếm Vương Giả
Hạng 2Thú cưỡi Lam Kỳ Lân Truyền Thuyết
Tài phú: +216 điểm
Kháng tất cả: +45 điểm
Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
Mặt nạ Tu Luyện Chí Tôn
Tài phú: +216 điểm
Kinh nghiệm đánh quái: +17%Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
1300 Kim Nguyên Bảo
Danh Hiệu: Kỳ Lân Kiếm Truyền Thuyết
Hạng 3Thú cưỡi Lam Kỳ Lân Ngâm Uyên
Tài phú: +216 điểm
Kháng tất cả: +30 điểm
Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
Mặt nạ Tu Luyện Tiềm LongTài phú: +216 điểm
Kinh nghiệm đánh quái: +13%Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
1000 Kim Nguyên Bảo
Danh Hiệu: Kỳ Lân Kiếm Ngâm Uyên
Hạng 4 – 5Mặt nạ Tu Luyện Sồ Phượng
Tài phú: +216 điểm
Kinh nghiệm đánh quái: +10%
Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
200 Kim Nguyên Bảo
Danh Hiệu: Kỳ Lân Kiếm Linh Vũ
Hạng 6 – 10Mặt nạ Tu Luyện Hỗn ThiênTài phú: +216 điểm
Kinh nghiệm đánh quái: +10%
Không khóa, Có thể giao dịch, Không thể bán, Trang bị lên người không bị khóa
100 Kim Nguyên Bảo
Danh Hiệu: Kỳ Lân Kiếm Trấn Nguyên