Cẩm Nang

Đồng hành Thần Thú

23-07-2021

Trên con đường bôn tẩu giang hồ, Thần Thú sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp các thiếu hiệp có thể tham gia các hoạt động pk một cách dễ dàng và thuận lợi hơn, xin giới thiệu cho các Thiếu Hiệp cách sở hữu Thần Thú.

Máy chủ áp dụng Thổ Kiếm

Đồng hành Thần Thú

  • Thần thú là loại đồng hành (pet) với số lượng kỹ năng MAX là 10
  • Kỹ năng của thần thú sẽ được tăng cấp đến cấp 15, thay vì tối đa là cấp 10 như bạn đồng hành thường.
  • Đồng hành Thần Thú sẽ KHÔNG THỂ TRÙNG SINH VỀ LEVEL 1
  • Đồng hành Thần Thú sẽ KHÔNG THỂ ĐƯA VÀO THƯ ĐỒNG HÀNH ĐỂ GIAO DỊCH
  • Đồng hành Thần Thú sẽ theo sau chủ nhân trên con đường hành tẩu giang hồ sau này
  • Đồng hành Chu Tước và Huyền Vũ sẽ không Hiển Thị trong giao diện F9

Cách sở hữu

Hình ảnhGhi chú
Tham gia sự kiện đặc biệt được thông báo trên trang chủ sẽ nhận được nguyên thần của thần thú.Đối với người chơi đã sở hữu Đồng Hành Mùa Hè (Level 1) ở giao diện đồng hành (phím tắt F9) có thể tiến hành Tích Luyện – 1 Đồng Hành 7 SKill sẽ tích luyện được 1000 Mảnh Nguyên Thần Ngàn Năm
Thu thập đủ 1000 Mảnh Nguyên Thần Ngàn Năm + 1999 Kim Nguyên Bảo + 1 Đồng Hành Mùa Hè LV 120 (Đang trong giao diện F9). Sau đó đến Dã Luyện Đại Sư để tiến hành Dung Luyện Thần Thú

Lưu ý : Trường hợp đồng hành 7 Skill của bạn đã nuốt các sách Bí Tịch Đặc Biệt để tăng skill, thì khi dung luyện sẽ trả lại Số Sách đó cho bạn
Chuột phải vào Đồng hành Thần Thú sẽ được chọn Tiềm Năng và Hệ (Ngũ hành) của thần thú

Sau khi lựa chọn sẽ nhận được 1 thần thú làm bạn đồng hành với số lượng kỹ năng là 7

Ấn Giúp Đỡ để Đồng Hành Theo Sau

Đồng Hành 8 9 10 SKILL

Cấp Đồng HànhNguyên Liệu Cấu Thành
Đồng Hành 8 SKILL1000 Mảnh Nguyên Thần Ngàn Năm + 1999 Kim Nguyên Bảo = – Đề Hồ Quán Đỉnh
Đồng Hành 9 SKILL2000 Mảnh Nguyên Thần Ngàn Năm + 1999 Kim Nguyên Bảo = – Băng Sơn Kích
Đồng Hành 10 SKILL3000 Mảnh Nguyên Thần Ngàn Năm + 1999 Kim Nguyên Bảo = – Kim Cang Quyết
Mảnh Nguyên Thần Ngàn Năm có thể tích luyện được từ DH 7 SKILL hoặc Tham Gia tiêu diệt các BOSS Tầng Thuỷ Hoàng – Tam Kỳ Lân

Chỉ số các SKILL 8 9 10

Kỹ NăngChỉ Số Chi Tiết (Lv1)
Đề Hồ Quán Đỉnh
Băng Sơn Kích
Kim Cang Quyết

Tăng cấp SKILL từ 10 > 15

Ngàn năm siêu thần thú có khả năng thăng cấp các SKILL vốn có lên tối đa là 15 thay vì 10 thông qua Bí kíp Thần Thú đặc biệt

Bí kíp nhận được thông qua các EVENT của game, các BOSS Tầng Thuỷ Hoàng – Tam Đại Kỳ Lân ngẫu nhiên rơi, Hoặc dung luyện tại Dã Luyện Đại Sư