Cẩm Nang

Điều khoản Kiếm Thế 1 Xưa

07-11-2020

Điều Khoản tại Kiếm Thế 1 Xưa

Tài Khoản Tương Tự
 • Nhằm kiểm soát việc fake (làm giả) IP để tham gia nhiều acc ở các hoạt động giới hạn account bên mình quy định về việc tài khoản tương tự để kiểm soát việc này.
 • Việc kiểm soát này sẽ được tính từ lúc ghi danh hoạt động ví dụ như ghi danh thi đấu môn phái, ghi danh vào tống kim, ghi danh vào công thành nhưng không đi hệ thống vẫn tính
 • Tài khoản tương tự là gì ?
  • Là các tài khoản có Tên tài khoản, Mật khẩu cấp 1, Mật khẩu cấp 2 hoặc Số Điện Thoại chứa các chuỗi ký tự tương tự nhau
  • Ví dụ: tuyetdinha, tuyetdinhb, tuyetdinhc là những tài khoản tương tự nhau
 • Nếu trong các hoạt động giới hạn account tương tự cho dù bạn có nhờ người chơi hộ, chơi ở cách xa nhau cả vòng trái đất thì vẫn tính là tài khoản tương tự và bị khóa, nếu bị khóa các tài khoản đấy sẽ Không thể tham gia các hoạt động trong game
 • Ví dụ cụ thể:
  • Trong hoạt động Tống Kim giới hạn 1 acc/1 IP, bạn có 2 account tuyetdinha, tuyetdinhb
  • Bạn chơi acc tuyetdinha, nhờ 1 người khác IP chơi acc tuyetdinhb cùng tham gia Tống Kim bên mình vẫn sẽ khóa account của bạn, vì hệ thống bên mình check tài khoản tương tự
  • Hoặc bạn chơi acc tuyetdinha, nhờ 1 người khác IP chơi acc kiemtheprivate nhưng Mật khẩu cấp 1, Mật khẩu cấp 2, Số Điện Thoại tương tự nhau bên mình vẫn check là tài khoản tương tự và khóa lại
Chat trong Game
 • Các hành vi Phân biệt Vùng Miền, Chửi bới Thậm Tệ Ban Quan Trị (hoặc Người Chơi Khác), Quảng cáo server khác, Đề cập đến Chính Trị, Lời nói tiêu cực nhắm đến máy chủ (hoặc cá nhân) đều bị Tạm khóa
Lợi dụng lỗi game trục lợi bản thân
 • Lỗi gây ra cho dù từ phía máy chủ (code) người chơi lợi dụng để trục lợi vẫn sẽ xử lý
 • Cá nhân người chơi thực hiện BUG game vô ý/cố ý được vật phẩm/tiền tệ sau đó đem đi sử dụng như bán/cường hóa trang bị sẽ bị KHÓA ACC VĨNH VIỄN
Đặt tên nhân vật
 • Tên nhân vật xúc phạm người chơi, cá nhân, có nội dung chính trị, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam hệ thống sẽ tự động xóa nhân vật