Cẩm Nang

Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

07-11-2020

Là một trong những tính năng hấp dẫn của Kiếm Thế, Tranh Đoạt Lãnh Thổ luôn thu hút được sự tham gia rất đông đảo của anh thư hào kiệt. Làm thế nào để có thể chế tác được các nguyên liệu nhặt được trong quá trình tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ để thành những vật phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ tăng danh vọng quý giá?

Trong quá trình tham gia hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ, lúc đánh quái của các bản đồ diễn ra hoạt động, các bạn sẽ có cơ may nhặt được Rương tranh đoạt lãnh thổ

Học Kỹ Năng Chế Tạo

 • Các bạn tới gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao – 181/196 Biện Kinh Phủ, chọn Tiệm Nón để mua bản Phối phương Gia CôngChế Tạo
 • Để có thể sử dụng những bản phối phương này, kỹ năng sống gia công và chế tạo phải đạt cấp 80 trở lên

Sơ đồ chế tác nguyên liệu Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Sử dụng Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ sẽ nhận ngẫu nhiên:
  • Huyền thiết nguyên mộc
  • Da lông chiến hổ
  • Không Bạch Hoàng Chỉ
  • Trấn Phách Nguyên Thạch
  • Hoàng Mai Quả
Thành phẩm Công thức

Bách Bộ Xuyên Dương Cung
 • Gia Công:
  • Cần học: Huyền Thiết Mộc Chế Tác Đồ
  • Gia công (Gỗ): Huyền Thiết Mộc từ Huyền thiết nguyên mộc
 • Chế Tạo:
  • Cần học: Bách Bộ Xuyên Dương Cung Chế Tác Đồ
  • Chế tạo (Vũ khí): Bách Bộ Xuyên Dương Cung từ Huyền Thiết Mộc

Hình Thiên Chiến Bào
 • Gia Công:
  • Cần học: Chiến Hổ Bì Chế Tác Đồ
  • Gia Công (Da): Da Chiến Hổ từ Da lông chiến hổ
 • Chế Tạo:
  • Cần học: Hình Thiên Chiến Bào Chế Tác Đồ
  • Chế tạo (Phòng cụ): Hình Thiên Chiến Bào từ Da Chiến Hổ

Hành Quân Phù Chú
 • Gia Công:
  • Cần học: Giáng Hoàng Phù Chỉ Chế Tác Đồ
  • Gia Công (Vải): Giáng Hoàng Phù Chỉ từ Không Bạch Hoàng Chỉ
 • Chế Tạo:
  • Cần học: Hành Quân Phù Chú Chế Tác Đồ
  • Chế tạo (Thủ công): Hành Quân Phù Chú từ Giáng Hoàng Phù Chỉ

Du Tử Hộ Thân Phù
 • Gia Công:
  • Cần học: Trấn Phách Thạch Chế Tác Đồ
  • Gia Công (Khoáng): Trấn Phách Thạch từ Trấn Phách Nguyên Thạch
 • Chế Tạo:
  • Cần học: Du Tử Hộ Thân Phù Chế Tác Đồ
  • Chế tạo (Trang sức): Du Tử Hộ Thân Phù từ Trấn Phách Thạch

Thiên Lý Chỉ Khát Đơn
 • Gia Công:
  • Cần học: Hoàng Mai Quả Trấp Chế Tác Đồ
  • Gia Công (Thuốc): Hoàng Mai Quả Trấp từ Hoàng Mai Quả
 • Chế Tạo:
  • Cần học: Thiên Lý Chỉ Khát Đơn Chế Tác Đồ
  • Chế tạo (Chế thuốc): Thiên Lý Chỉ Khát Đơn từ Hoàng Mai Quả Trấp

Công dụng Thành Phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Sau khi sử dụng các thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ như Bách Bộ Xuyên Dương Cung, Hình Thiên Chiến Bào, Hành Quân Phù Chú, Du Tử Hộ Thân Phù, Thiên Lý Chỉ Khát Đơn sẽ nhận được:
  • 100 cái đầu tiên: Tăng 14 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • 100 cái tiếp theo: Tăng 12 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • 300 cái tiếp theo: Tăng 10 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Mỗi ngày sử dụng tối đa 500 cái

Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Luyện hóa đồ Yêu cầu
Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (Nón)
 • Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ yêu cầu Cấp 2
Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (Lưng)
 • Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ yêu cầu Cấp 3
Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (Liên)
 • Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ yêu cầu Cấp 4

Cấp Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Cấp Yêu cầu danh vọng Mua được
Cấp 1 lên 2 1500 điểm Mạo Tử (Nón) Luyện Hóa Đồ
Cấp 2 lên 3 3000 điểm Yêu Đái (Lưng) Luyện Hóa Đồ
Cấp 3 lên 4 4500 điểm Hạng Liên (Dây Chuyền) Luyện Hóa Đồ
Cấp 4 lên 5 35000 điểm Nón Bạch Ngân (+4800 điểm Tài Phú)
Cấp 5 lên 6 70000 điểm Nón Hoàng Kim (+14000 điểm Tài Phú)