Tin Tức

Hoạt Động Hằng Ngày & Tuần

01-10-2022

Danh sách Hoạt Động

Hoạt độngThời gianCấp độ Phần thưởng
Bao Vạn ĐồngCả ngày20Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Quân Doanh Cả ngày, cứ 60 phút sẽ báo danh 1 trận, thời gian báo danh từ phút 00 đến phút 10 của mỗi giờ.90Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Bạch Hổ ĐườngCả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00, ~ 30 phút 1 trận50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Tiêu Dao CốcTừ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày,
~ 30 phút 1 trận
80Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa
Tống Kim10h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
Trận TK 21:00 X2 Quà
50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Khiêu chiến Du LongCả Ngày – Giới hạn mỗi ngày 15 lần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Uy Danh, Lak, Rương Máu / Mana
Truy Nã Hải TặcCả Ngày
Mỗi ngày nhận được 6 lần nhiệm vụ, tích lũy tối đa 36 lần.
50Danh Bổ Lệnh, Điểm Kinh Nghiệm, Uy Danh, Trang Bị
Thương HộiCả Ngày60Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm
BOSS Hoàng Kim Cấp 5502h05, 09h35, 13h05, 15h35, 19h35 và 22h3550Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
BOSS Hoàng Kim Cấp 75Time_1=0205
Time_2=0935
Time_3=1305
Time_4=1535
Time_5=1935
Time_6=2235
70Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
BOSS Hoàng Kim Cấp 9515h35, 19h35 và 22h3590Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Trang bị, Uy Danh, Cổ phần Bang Hội, Danh vọng Mua Vũ Khí Đặc Chế
Đoán Hoa ĐăngCả ngày50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh
Thi Đấu Môn PháiTừ 19h30 Thứ 3 Hàng Tuần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh, Đồng Thường
Loạn ChiếnTừ 19h30 Thứ 6 Hàng Tuần50Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Uy Danh, Đồng Thường
Hoàng Thành Tranh Bá20h00 T5 Hằng Tuần80Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Đồng Thường
Công Thành Chiến (Thất thành đại chiến)19:50 Thứ 4 Hằng Tuần70Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Đồng Thường
Tần LăngMỗi ngày 2 tiếng100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng
BOSS Thủ Lăng15h35 – 22h35100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng
Tầng Thủy Hoàng22h35100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Nguyên liệu Danh vọng Tần Lăng, Hòa Thị Ngọc
Lâu Lang Cổ ThànhMỗi ngày 2 tiếng100Bạc khóa, Huyền Tinh, Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa, Đồng Thường