Cẩm Nang

Chuyển cường hóa Trang Bị (Tích nạp 1000 vạn trở lên)

07-11-2020

Tính năng áp dụng cho thành viên Hạng Đồng trở lên

Điều kiện

  • Là tài khoản tích nạp từ 1000 vạn Đồng trở lên
  • Cứ mỗi 1000 vạn Đồng nhân vật của bạn sẽ nhận được 1 lần rút cường hóa trang bị

Rút cường hóa

  • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn dòng Chuyển cường hóa Trang Bị

Lưu Ý: Đeo trang bị bạn cần chuyển cường hóa lên người

Sau đó đặt trang bị đã cường hóa vào