Cẩm Nang

Chiến trường Tống Kim

07-03-2021

Sấm rền dậy sóng, phong ba bão lửa, binh đao ngất trời… Chiến trường Tống Kim vẫn còn đó với những chiến tích lẫy lừng vang dội khắp chốn giang hồ. Cơ hội phất cờ chiến thắng chỉ dành cho những dũng sĩ vô địch, đồng đạo có là một trong số những nhân vật sẽ khắc tên mình tại chiến trường Tống Kim đầy cam go của Kiếm Thế?

Thời gian & Điều kiện tham gia

  • Thời gian: 1 Ngày chỉ có 3 Trận 10:50-20:50-22:50
  • Điều kiện Tham Gia: Là người có đẳng cấp 50 và Đã gia nhập môn phái

Hướng dẫn tham gia: Đến giờ báo danh mở Hành Trang (Phím tắt F2), mở tiếp  Vô Hạn Truyền Tống Phù để di chuyển vào bản đồ ghi danh

Giới hạn

  • Hoạt động giới hạn 6 Acc/ 1 IP – Có kiểm soát tài khoản / tên nhân vật giống nhau (Cụm máy chủ mới)

Cách chơi

  • Để tham gia mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Chiến trường Tống Kim để tới bản đồ báo danh
  • Sau đó đối thoại với NPC Hiệu Úy Mộ Binh để tiến hành vào bản đồ
  • Bản đồ sử dụng NGẪU NHIÊN 1 trong 2 bản đồ là Gia Dụ Quan
  • Hoặc Bàn Long Cốc, hình thức thi đấu duy nhất Bảo Vệ Nguyên Soái
  • Khi di chuyển từ bên trong ra ngoài bản doanh sẽ nhận được hiệu ứng Bảo hộ tạm thời, tránh tình trạng 1 bên bị ép sẽ không thể ra khỏi nhà
Tống KimThời Gian
Mỗi ngày có 4 trận
Yêu cầu Cấp 50
1 Ngày chỉ có 3 Trận 10:50-20:50-22:50
Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 3.000.000 EXP, 3 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 7.000.000 EXP, 7 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 10.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờTop Tống Kim
Top 1: 20 vạn Đồng thường, 1 000 000 EXP
Top 2: 15 vạn Đồng thường, 800 000 EXP
Top 3: 10 vạn Đồng thường, 200 000 EXP