Cẩm Nang

Bí Cảnh Tu Luyện (Cấp 90)

07-11-2020

Bí Cảnh một nơi vô cùng bí ẩn, nguy hiểm rình rập, cạm bẫy bao quanh và cũng là một thử thách cho những dũng sĩ có lòng dũng cảm, có ý chí kiên cường.

Nội dung chi tiết

Đồng đạo đến gặp NPC Quan Quân Nhu (nghĩa quân) tại các Thành thị hoặc các Thôn trấn để tham gia Tu luyện Bí cảnh.

Người chơi chọn Xông vào Bí cảnh để bắt đầu tu luyện.

Nếu đồng đạo là đội trưởng thì phải có Bản đồ bí cảnh để mở bí cảnh cho các thành viên vào.

Số giờ tu luyện bí cảnh sẽ tùy thuộc vào người đội trưởng muốn mở (1 bản đồ bí cảnh mở được 2 giờ tu luyện bí cảnh).

Đồng đạo có thể mua Bản đồ Bí cảnh trong Kỳ Trân Các.

Hệ thống sẽ thông báo khi đồng đạo mở thành công Bí cảnh.

Khi người chơi xông vào bí cảnh sẽ xuất hiện 2 dòng lựa chọn:

  • Có mang theo bản đồ bí cảnh
  • Ta theo đội trưởng vào bí cảnh.

Tùy vào vị trí của mình trong tổ đội, đồng đạo có quyết định lựa chọn thích hợp.

Khi bắt đầu tu luyện sẽ xuất hiện thông báo thời gian tu luyện bí cảnh.
Khi hết thời gian tu luyện đã chọn đồng đạo sẽ bị đẩy ra ngoài.

Những vấn đề cần chú ý

Thời gian tu luyện bí cảnh phải còn ít nhất là 2 giờ thì mới có thể mở tu luyện bí cảnh.

Trong khi tu luyện đồng đạo có thể ra ngoài.

Mở bí cảnh ở thành nào thì người chơi phải qua thành đó mới có thể vào lại được.

Lưu ý

  • Đẳng cấp quái trong Vân Lĩnh và đẳng cấp của chủ nhân mở Vân Lĩnh có liên quan nhau.
  • Hàng ngày mỗi nhân sĩ nhận được 2 giờ tu luyện Bí Cảnh, nhiều nhất được tích lũy 10 giờ. Không có thời gian tu luyện không thể vào Vân Lĩnh.
  • Tổ đội mở 2 bản đồ Vân Lĩnh khác nhau sẽ không thể tu luyện cùng lúc.
  • Tu Luyện Châu có hiệu quả tăng kinh nghiệm gấp 3 lần.
  • Khi vào Bí Cảnh tu luyện đồng đạo vẫn nhận được điểm kinh nghiệm từ Bạch Câu Hoàn khi ủy thác rời mạng.Thời gian ủy thác của ngày ấy vẫn bị trừ.