Cẩm Nang

Bạch Hổ Đường

07-11-2020

Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
00h30
01h30
02h30
03h30
04h30
05h30
06h30
07h30
09h30
10h30
11h30
12h30
13h30
14h30
15h30
16h30
17h30
18h30

22h30
23h30

 

 

 • 30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.
Điều kiện
 • Sơ: Yêu cầu cấp 50-89
 • Cao: Yêu cầu cấp 90-119
 • Hoàng Kim: Yêu cầu cấp 120 trở lên

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 • Truyền Tống Bạch Hổ Đường xuất hiện ở các thành thị lớn.
 • Chức năng: Đưa nhân vật từ thành thì vào Bạch Hổ Đường.

 • NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông – Tây Nam – Bắc.
 • Chức năng: báo danh vào Bạch Hổ Đường.

 • Xa phu trong Bạch Hổ Đường có chức năng đưa nhân vật trở về các thành thị.

Các thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

 • Đối thoại với NPC Truyền Tống để vào Bạch Hổ Đường.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép tham gia Bạch Hổ Đường 1 lần (miễn phí).

 • Báo danh tại các NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông – Tây Nam – Bắc để vào tham gia vượt ải.
 • Có thể chọn Bạch Hổ Đường tương ứng với đẳng cấp của nhân vật để tham gia.

Sau khi bắt đầu hoạt động, tầng 1, 2, 3 Bạch Hổ Đường sẽ xuất hiện tiểu quái, hạ gục tiểu quái sẽ được kinh nghiệm và vật phẩm.

 • Sau 1 thời gian nhất định tiến hành hoạt động, sẽ có thông báo nhắc nhở người chơi xuất hiện Boss Thủ Lĩnh.

 • Sau khi hạ gục Boss Thủ Lĩnh sẽ nhận được kinh nghiệm, vật phẩm và đường đi vào tầng kế tiếp sẽ mở.

 • Sau khi vượt qua được tầng 1 và 2, tất cả nhân vật sẽ gặp nhau tại tầng 3.
 • Sau khi hạ gục Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tầng 3 thì nhân vật có thể ra ngoài theo lối lối ra.
 • Hoặc hết thời gian vượt ải quy định, nhân vật cũng tự đồng được đưa ra ngoài.

Mô hình chiến đấu trong Bạch Hổ Đường

  • Sau khi vào trong Bạch Hổ Đường sẽ tự động chuyển qua mô hình chiến đấu đặc biệt:
   • Nếu nhân vật trong bang hội sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu bang hội.
   • Nếu nhân vật trong Gia tộc sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu gia tộc.
   • Những nhân vật chưa tham gia bang hội và gia tộc sẽ được chuyển qua mô hình luyện công nhưng vẫn đánh được lẫn nhau..

 • Tại tầng 1 và 2, có thể nhân vật có thể hồi sinh nếu bị đánh trọng thương. Mỗi tầng được phép hồi sinh 3 lần.
 • Nhân sĩ đã vào Bạch Hổ Đường nhưng chưa tới thời gian diễn ra sẽ không thể PK lẫn nhau.
 • Nhân vật bị đánh trọng thương (hết lần hồi sinh hoặc ở tầng 3) sẽ ngay lập tức được đưa về vị trí báo danh.

Ghi chú

 • Nhân sĩ trong cùng 1 Bang hội không thể đánh nhau.
 • Nhân sĩ trong cùng 1 Gia tộc không thể đánh nhau.
 • Khi PK trong Bạch Hổ Đường, nhân vật sẽ không bị tăng hay giảm điểm PK .